Kontaktná osoba pre hlásenie bezpečnostných incidentov

Meno a priezvisko:       Róbert Kovaľ

Telefónny kontakt:        +421 903 561 778

E-mailová adresa:         koval@vys-car.sk

Doručovacia adresa:     Južná trieda 78, 040 01 Košice