Servis a regenerácia trakčných batérií

Regenerácia oloveno-kyselinových batérií (trakčných, štartovacích, gélových a AGM) pomocou špeciálne vyvinutého zariadenia. Zariadenie dokáže 100% desulfatizovať oloveno-kyslinové batérie, používa sa pri batériách s kapacitou 35% – 90% kedy sa regenerovaný akumulátor obnoví na kapacitu porovnateľnú s novou batériou. Zariadenie taktiež dokáže vyrovnávať napätie na článkoch čím sa predlžuje elektochemický proces. Počas formátovania sa sleduje teplota, teplota článkov nesmie presiahnuť 40°C.

  • očistenie akumulátora od oxidácie a prachu
  • kapacitná skúška
  • desulfatizácia
  • nabíjanie od 6 V do 48 V odstupňované po 2 V
  • vybíjanie
  • oprava, výmena alebo vyčistenie prepojov medzi článkami akumulátora
  • kontrola hustoty elektrolytu
  • zahustenie elektrolytu
  • oprava, výmena vodičov
  • oprava výmena rozpojovača

Výsledokom každého formátovania je protokol o pôvodnom a novom stave batérie !!!