Servis a regenerácia trakčných batérií olovených a LI-ION

Regenerácia oloveno-kyselinových batérií (trakčných, štartovacích, gélových a AGM) pomocou špeciálne vyvinutého zariadenia. Zariadenie dokáže 100% desulfatizovať oloveno-kyslinové batérie, používa sa pri batériách s kapacitou 35% – 90% kedy sa regenerovaný akumulátor obnoví na kapacitu porovnateľnú s novou batériou. Zariadenie taktiež dokáže vyrovnávať napätie na článkoch čím sa predlžuje elektochemický proces. Počas formátovania sa sleduje teplota, teplota článkov nesmie presiahnuť 40°C.

 • očistenie akumulátora od oxidácie a prachu
 • kapacitná skúška
 • desulfatizácia
 • nabíjanie od 6 V do 48 V odstupňované po 2 V
 • vybíjanie
 • oprava, výmena alebo vyčistenie prepojov medzi článkami akumulátora
 • kontrola hustoty elektrolytu
 • zahustenie elektrolytu
 • oprava, výmena vodičov
 • oprava výmena rozpojovača

Výsledokom každého formátovania je protokol o pôvodnom a novom stave batérie !!!

 • Oprava LI-ION batérií výmena/oprava BMU a SMU riadiacich jednotiek
 • Oživenie/výmena podbitých modulov LI-ION batérií
 • Oprava/výmena silových vodičov
 • Oprava/výmena silových stykačov v batérii