Servis LPG zariadení na motorových vozíkoch

Servisujeme prevažne splyňovače značiek IMPCO, ASIAN, NIKKI, BRC, LOVATO, LANDIRENZO, LOVTEC. Servis a realizácia je možná priamo u zákazníka. Odstavenie vozíka iba na nevyhnutnú dobu servisu alebo revízie.

  • záručný a pozáručný servis LPG splynovačov
  • revízie LPG systému vo vašom vysokozdvižnom vozíku podla STN ISO 3691 + Amd 1 – Motorové vozíky
  • skúška tesnosti plynovej sústavy
  • nastavenie zmiešavača
  • predaj membrán do LPG splynovača