Servis manipulačnej techniky na dielni

Rozsiahlejšie opravy, generálne opravy, stredné opravy sa väčšinou vykonávajú v servisnom stredisku.

  • Zákazník predá vozík poverenej osobe ktorá nahlási požadovane servisne zásahy na vozíku vedúcemu servisu.
  • Vyplnený zákazkový list je dôležitým vodíkom pre prácu dielenského technika.
  • Dodržiavaním stanovených technologických postupov a predpisov na vykonávanie prác súvisiacich so všetkými činnosťami v servisnom stredisku je zaistený bezproblémový priebeh všetkých operácií, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a na neposlednom rade spokojnosť zákazníka.
Generálne opravy:
  • spaľovacích motorov – meranie kompresie
  • elektromotorov a generátorov – meranie izolačných odporov
  • prevodoviek
  • prídavných zariadení k manipulačnej technike – pozicionéri, bočné posuny, otoče, klepetá…