Servis manipulačnej techniky na dielni

Rozsiahlejšie opravy, generálne opravy, stredné opravy sa väčšinou vykonávajú v servisnom stredisku.

  • Zákazník predá vozík poverenej osobe ktorá nahlási požadovane servisne zásahy na vozíku vedúcemu servisu.
  • Vyplnený zákazkový list je dôležitým vodíkom pre prácu dielenského technika.
  • Dodržiavaním stanovených technologických postupov a predpisov na vykonávanie prác súvisiacich so všetkými činnosťami v servisnom stredisku je zaistený bezproblémový priebeh všetkých operácií, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a na neposlednom rade spokojnosť zákazníka.

Generálne opravy:

  • opravy spaľovacích motorov , meranie kompresie, opravy palivového systému, hydromotorov, hydročerpadiel,
  • opravy elektromotorov a generátorov, meranie izolačných odporov, nová elektroinštalácia do vozíkov,
  • opravy prevodoviek, diferenciálov, zdvihacích veži, bŕzd, riadiacich náprav,
  • opravy prídavných zariadení k manipulačnej technike – pozicionéri, bočné posuny, otoče, klepetá…